For Објава за огласувач

Impact Group-Event planning and rentals

Impact Group-Event planning and rentals
Impact Group-Event planning and rentals
Impact Group-Event planning and rentals
Impact Group-Event planning and rentals
Impact Group-Event planning and rentals
Impact Group-Event planning and rentals
Impact Group-Event planning and rentals
Impact Group-Event planning and rentals
Impact Group-Event planning and rentals
Impact Group-Event planning and rentals
Impact Group-Event planning and rentals
Impact Group-Event planning and rentals

IMPACT GROUP – Планирање на настани и изнајмување –

Ние сме иновативна компанија за уредување настани со целосна услуга, специјализирана за луксузни свадби, корпоративни и социјални настани.

IMPACT GROUP – Event planning and rentals –

We are an innovative, full-service event decor company specializing in luxury weddings, corporate and social events.

  • ID: 5020