For Објава за огласувач
Топ

Panajoti Shapkarov Photography

Panajoti Shapkarov Photography
Panajoti Shapkarov Photography
Panajoti Shapkarov Photography
Panajoti Shapkarov Photography
Panajoti Shapkarov Photography
Panajoti Shapkarov Photography
Panajoti Shapkarov Photography
Preview Thumbnail
Panajoti Shapkarov Photography
Panajoti Shapkarov Photography
Panajoti Shapkarov Photography
Panajoti Shapkarov Photography
Panajoti Shapkarov Photography
Panajoti Shapkarov Photography
Panajoti Shapkarov Photography

Долгогодишно искуство и креативен пристап во креирањето на вашите спомени, фотографирање на свадби, крштевки, корпоративни ивенти, забави итн. Снимање и изготвување на видео, користење на најновите технологии, дрон и специјални ефекти. Достапен за сите локации во Македонија и странство.

  • ID: 4855